Strona główna

99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

img 1719W sobotę  11 listopada w całej Polsce odbywały się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wraz z mieszkańcami Krakowa przybyliśmy do katedry wawelskiej, by uczestniczyć we mszy świętej za Ojczyznę, koncelebrowanej przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Metropolita podczas kazania przypomniał fakty historyczne poprzedzające odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz osoby, które przyczyniły się do wyzwolenia naszego kraju spod władzy zaborców. Po mszy świętej wraz z pochodem udaliśmy się pod Krzyż Katyński, gdzie złożono kwiaty, następnie na Rynek. Tam zaplanowano ciąg dalszy uroczystości – występ Orkiestry Wojskowej, zespołu Cracovia Danza i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Patrząc na liczbę osób uczestniczących w obchodach, można było poczuć dumę z rzynależności do naszego kraju i przekonać się, że również w dzisiejszych czasach słowo patriotyzm nie straciło na aktualności.

Izabela Błaszczyk

Zapraszamy do galerii

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Środa 2018-03-21, 5. tydz. Wielkiego Postu
    J 8,31-42
    Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”. Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności 99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

nabor2