Strona główna

Quizy świąteczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w angielskich konkursach świątecznych! chr quiz

Regulamin angielskich konkursów świątecznych dla klas IV-VII

1. Angielskie konkursy świąteczne odbędą się w dniu 18.12.2017r.

2. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom bożonarodzeniowych zwyczajów i tradycji mieszkańców Wielkiej Brytanii.

3. Konkursy będą przeznaczone dla uczniów klas IV-VII.

4. Uczniowie klas VI i VII będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszy rebus świąteczny. Rozwiązaniem wymyślonego przez uczniów rebusa musi być hasło związane z Bożym Narodzeniem w języku angielskim. Rebus uczniowie wykonują samodzielnie w domu i oddają nauczycielom języka angielskiego do dnia 14.12.2017r. Rebus musi być wykonany na kartce w rozmiarze A4. Technika wykonania jest dowolna (może to być malowanie, rysowanie, kolaż , wyklejanie itp.). Rebus musi być podpisany z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz klasą ucznia. Jury będzie oceniać estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość oraz korelację z tematem Bożego Narodzenia, a także poprawność gramatyczną i ortograficzną.

5. Uczniowie klas IV i V będą mogli wziąć udział w konkursie na ilustrację wybranego wiersza w języku angielskim związanego ze świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie samodzielnie wybierają wiersz, który chcą zilustrować. Pracę uczniowie wykonują samodzielnie w domu i oddają nauczycielom języka angielskiego do dnia 14.12.2017r.
Praca musi być wykonana na kartce w rozmiarze A4. Technika wykonania jest dowolna (może to być malowanie, rysowanie, kolaż , wyklejanie itp.). Obok ilustracji musi być zamieszczony wiersz, którego praca dotyczy. Całość podpisana z tyłu imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia. Jury będzie oceniać estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość oraz korelację z tematem wiersza.

6. Ponadto uczniowie mogą w czasie przerw wziąć udział w jednym z poniższych konkursów:
a) Zaśpiewanie kolędy lub piosenki świątecznej w języku angielskim. Chęć udział w tym konkursie uczniowie zgłaszają u nauczycieli j.angielskiego do dnia 14.12.2017r. Należy przynieść na pendrivie podkład muzyczny wybranej kolędy. Chętni uczniowie z klas IV-V będą śpiewać w czasie długiej przerwy w godz. 12.25-12.45, a uczniowie z klas VI-VII w czasie przerwy w godz. 13.30-13.50. Można śpiewać indywidualnie lub w duecie.
b) Rozwiązywanie krzyżówek związanych ze świętami Bożego Narodzenia (osobno dla klas czwartych, piątych i szóstych i siódmych)
c) Rozwiązywanie krzyżówki świątecznej w języku hiszpańskim, dla uczniów klas siódmych uczących się tego języka. Oceniać będzie pani Magdalena Tadel.
d) Rozwiązywanie zadań quizu dotyczącego świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych (Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) W czasie przerw, oprócz przerwy, kiedy jest „Słówko” , uczniowie będą podchodzić do jednej z ławek wystawionych na korytarzu na pierwszym piętrze gdzie otrzymają zadania konkursowe. Wykonane zadania będą musieli od razu zwrócić. Nie można zabierać zadań konkursowych na lekcje. Niezbędne będzie podpisanie się na kartce z otrzymanym zadaniem gdyż prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursach.

7. Laureaci każdego z konkursów otrzymają nagrody i dyplomy. Jury konkursów składać się będzie z nauczycieli języka angielskiego (panie: Patrycja Borek, Anna Jaśkowska, Magdalena Suchecka).

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Środa 2018-03-21, 5. tydz. Wielkiego Postu
    J 8,31-42
    Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”. Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Quizy świąteczne

 

 

nabor2