Strona główna

Już wkrótce TALENTYNKI - zapraszamy!

talentynki

Regulamin Szkolnego Konkursu „TALENTYNKI”:

 Postanowienia ogólne.

1.Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Krakowie. Opiekunami Konkursu są nauczyciele: Barbara Jachymczak, Agnieszka Musiał
i Joanna Bąk.
2. Celem Konkursu jest prezentacja umiejętności najzdolniejszych uczniów naszej szkoły, propagowanie aktywnego uczestnictwa dzieci w życiu kulturalnym, rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu, promowanie i wychwytywanie młodych talentów, popularyzacja działań artystycznych i promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
3. Konkurs składa się z jednego etapu, w którym wyłonieni zostaną laureaci w dwóch grupach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VII.
Uczniowie mogą wystąpić w następujących kategoriach :
- taniec
- piosenka
- gra na instrumentach muzycznych
- recytacja
- kabaret – parodia
- układy gimnastyczne, sztuki walki itp.
4. Do udziału w Konkursie mogą się zgłaszać wyłącznie uczniowie naszej Szkoły.
5. Prezentacje we wszystkich kategoriach nie mogą przekraczać 5 minut. Regulaminy poszczególnych kategorii znajdują się poniżej.
6. Zmagania będą oceniane przez niezależne jury, które wyłoni zwycięzców przyznając im miejsca od I do III oraz wyróżnienia niezależnie od kategorii. Laureaci otrzymają nagrody
a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
7. Konkurs odbędzie się 23 maja 2018 roku w naszej Szkole o godz. 14.00.
8. Uczniowie pragnący wziąć udział w Konkursie proszeni są o zgłoszenie się do Opiekunów Konkursu w terminie od 19.04 do 11.05.2018 r.
9. Opis kategorii :

Kategoria – taniec
1. Prezentacja w zakresie tańca odbywać się będzie poprzez taniec indywidualny, w parze lub grupowy.
2. Czas trwania występu nie może przekroczyć 5 minut.
3. Ocenie podlegają :
- poziom techniczny wykonania układu tanecznego
- stopień trudności przedstawionego układu tanecznego
- zgranie zespołu
- wyczucie rytmu
- charakteryzacja, stroje
- ogólne wrażenie artystyczne.

Kategoria – piosenka
1. Prezentacja będzie się odbywała przez zaprezentowanie piosenki w czasie nie przekraczającym 5 minut przez jednego lub kilku wykonawców.
2. Piosenka może być wykonywana a capella, przy akompaniamencie własnym, zespołu lub przy odtworzeniu podkładu muzycznego z kasety magnetofonowej lub płyty CD.
3. Ocenie podlegają:
- poziom techniczny wykonania utworu
- walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu
- zgodność śpiewanego tekstu z muzyką
- ogólny wyraz artystyczny wykonawcy.

Kategoria – recytacja
1. Prezentacja będzie się odbywała poprzez recytację dowolnego wiersza lub fragmentu prozy w czasie nie przekraczającym 5 minut.
2. Ocenie podlegają :
- interpretacja utworu
- ekspresja wypowiedzi recytatora
- intonacja, dykcja, emisja głosu
- pamięciowe opanowanie tekstu
- ogólny wyraz artystyczny.


Kategoria - kabaret
1. Prezentacja będzie się odbywała przez wykonanie programu kabaretowego w czasie nie przekraczającym 5 minut.
2. Formą prezentacji jest scenka kabaretowa.
3. W konkurencji możliwe jest używanie rekwizytów.
4. Ocenie podlegają :
- dobór repertuaru
- prezentacja sceniczna
- interpretacja i indywidualność poszczególnych aktorów
- ekspresja wypowiedzi
- charakteryzacja i stroje
- pamięciowe opanowanie tekstu.


Kategoria - gra na instrumencie muzycznym
1. Prezentacja będzie się odbywała przez wykonanie dowolnego utworu muzycznego na dowolnym instrumencie muzycznym.
2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3. Ocenie podlegają :
- strona muzyczna, wykonanie utworu (sposób wykonania utworu)
- interpretacja
- dobór repertuaru


Kategoria – układy gimnastyczne, sztuki walki i inne
1. Prezentacja będzie się odbywała przez zaprezentowanie dowolnego układu gimnastycznego indywidualnego lub grupowego, bezpiecznych technik walki (bez użycia rekwizytów stanowiących zagrożenie dla uczestników).
2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3. Ocenie podlegają :
- poziom techniczny
- ogólne wrażenie prezentacji
- zachowanie bezpieczeństwa
- ciekawy i oryginalny program.

Jury we wszystkich kategoriach zwróci szczególna uwagę na: dobre przygotowanie występu, ciekawy program, estetykę i oryginalność wykonania a także predyspozycje i zaangażowanie uczestników.

Opiekunowie Szkolnego Konkursu „Talentynki”
Barbara Jachymczak
Agnieszka Musiał
Joanna Bąk

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Sobota 2018-08-18, 19. tydz. zwykły
    Mt 19,13-15
    Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Już wkrótce TALENTYNKI - zapraszamy!