Strona główna

Szlachetna Paczka

„….To dzięki Waszej niesamowitej mobilizacji, Waszym wielkim sercom i Waszej sile przykładu i przekonywania WSZYSTKIE PACZKOWE RODZINY OTRZYMAJĄ W TYM ROKU MĄDRĄ POMOC. Jesteście wspaniałymi, pięknymi ludźmi. I macie moc zmieniania historii. Na dobre.…” to tekst, którzy organizatorzy „Szlachetnej Paczki” skierowali do zaangażowanych w jej organizację. Z ogromną radością chciałabym podsumować nasz udział w tej edycji:

Kwota zebrana to 4272 zł
oraz sprzęt AGD, kosmetyki, odzież.
Miałyśmy również okazję wraz z wolontariuszką - opiekunką rodziny osobiście przekazać naszą „salezjańską paczkę”. Pani Klaudia za naszym pośrednictwem przekazuje Państwu słowa podziękowania za ten dar serca.

Teresa Adamczyk i p. Ewa Winiarska

      Zdjęcia

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Czwartek 2019-06-27, 12. tydz. zwykły
    Mt 7,21-29
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości». Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Szlachetna Paczka