Strona główna

ŚLADAMI TRZECH WOJEN

                W sobotę 9 marca uczniowie należący do kółka historyczno – turystycznego udali się na kolejne spotkanie w ramach projektu Nowa Huta 2.1. Tematem wykładu w O.K. Norwida były krakowskie fortyfikacje oraz broń używana w czasie I i II wojny światowej. Pan Tomasz Mierzwa, należący do Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin”, opowiadał także o czasach zimnej wojny. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek z historii wojskowości. Na przykład znamy odpowiedź na pytanie, czym się różnił moździerz od armaty. Wiemy, że ciężki karabin maszynowy z okresu II wojny światowej był nazywany piłą Hitlera, gdyż był bardzo śmiercionośny. Wystrzeliwał 2 tysiące pocisków  na minutę na odległość dwóch kilometrów. Do jego obsługi potrzeba było aż trzech osób. Jeden z żołnierzy, ubrany w azbestowe rękawice, był odpowiedzialny za wymianę gorącej lufy po oddaniu 500 strzałów. W trakcie spotkania mogliśmy dotknąć karabinów, przymierzyć maskę przeciwgazową i zobaczyć z bliska „świński ogon” – długi, metalowy pręt z zakręcanymi pętelkami, przez który przeciągano drut kolczasty.

               Po wykładzie udaliśmy się w trasę i idąc śladami trzech wojen w Nowej Hucie, uzupełnialiśmy kartę zadań. Zatrzymaliśmy się przy Muzeum Czynu Zbrojnego, aby obejrzeć stojący przed nim czołg, następnie podeszliśmy na ul. Stadionową, gdzie mierzyliśmy szerokość i wysokość zapory przeciwczołgowej. Po odnalezieniu pomnika postawionego dla osób zamordowanych przez hitlerowców w Krzesławicach udaliśmy się na os. Szkolne, by poszukać jednego z bloków, pod którym został wybudowany schron dla ludności cywilnej.

                Spotkanie i spacer dostarczyły nam wielu wrażeń. Pogoda dopisała, choć w czasie wycieczki solidnie wiało. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjście projektowe!

Izabela Błaszczyk
Agnieszka Lech

Zapraszamy do galerii

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • 2019-03-24, 3. Niedziela Wielkiego Postu
    Łk 13,1-9
    W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności ŚLADAMI TRZECH WOJEN

Marzec 2019

1-3 g.17:00 (SP)
4-6 g.18:15 (SP)
7-8 g.17:00 (LO)