Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

DNI PAMIĘCI OFIAR GESTAPO

DNI PAMIĘCI OFIAR GESTAPO

  ODDZIAŁ ULICA POMORSKA

 Już po raz trzynasty Muzeum Krakowa zorganizowało obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo, aby zachować w pamięci krakowian, Małopolan tragiczną historię Domu Śląskiego przy ul.Pomorskiej 2.

     Data wydarzenia związana jest z rocznicą przejęcia tego budynku przez niemieckie formacje policyjne (13 IX 1939 r.) Tegoroczna edycja była poświęcona 80.rocznicy wybuchu II- wojny światowej i represjom Gestapo wobec polskich żołnierzy września 1939 r.

     Nasza szkoła - reprezentacja uczniów wraz z pocztem sztandarowym - również wzięła udział w uroczystej mszy św. w kościele św. Szczepana oraz apelu ku czci ofiar Gestapo, gdzie m.in. złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Biblioteka

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, kasety video, multimedia. Księgozbiór naszej biblioteki liczy około 10 tysięcy woluminów. Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń – wypożyczalni i czytelni. Czytelnia wyposażona jest w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI

katalogi umożliwiają znalezienie poszukiwanych materiałów: alfabetyczny, rzeczowy (wg działów i UKD), zbiorów audiowizualnych;

księgozbiór podręczny - informatory encyklopedyczne, słowniki, poradniki, atlasy, albumy itp.; encyklopedie tradycyjne i na CD – ROM

kartoteki tekstowe;

kartoteka zagadnieniowa;

Internet - dostępny dla uczniów w godzinach pracy biblioteki.

 

KATALOG ALFABETYCZNY

Pozwoli znaleźć informacje, czy biblioteka posiada poszukiwane dzieło (książkę, tytuł czasopisma, film itd.) – jeśli znamy nazwisko autora - oraz jakie dzieła danego autora znajdują się w bibliotece. Ułożony jest alfabetycznie według haseł autorskich lub haseł tytułowych (jeśli jest więcej niż trzech autorów).

KATALOGI RZECZOWE

Z katalogów rzeczowych można dowiedzieć się, jakie dokumenty z danej dziedziny wiedzy lub dotyczące danego zagadnienia są dostępne w bibliotece. Szeregują one opisy dokumentów według grup rzeczowych ujętych w określony system. W naszej bibliotece dostępne czytelnikom są dwa rodzaje katalogów rzeczowych:

Literatura piękna sklasyfikowana została według działów:

Bw - bajeczki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych

B - baśnie, legendy, podania

Prz - opowiadania i powieści przyrodnicze

P - opowiadania i powieści podróżnicze, przygodowe

F - opowiadania i powieści fantastyczne

H - opowiadania i powieści historyczne

H IIw - II wojna światowa

Ob - opowiadania i powieści obyczajowe

Pd - poezja, dramat

Osobno wyodrębniono lektury. Literatura pedagogiczna została wyodrębniona i umieszczona w dziale dla nauczycieli

Literatura popularnonaukowa według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) - katalog systematyczny

KATALOG UKD

Grupuje opisy dokumentów według 10 działów głównych (0-9), poddziałów i klas dalszych stopni.

SCHEMAT DZIAŁÓW GŁÓWNYCH I PRZYKŁADOWE PODDZIAŁY:

0. DZIAŁ OGÓLNY

1. FILOZOFIA

2. RELIGIOZNAWSTWO

3. NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA.

37 Oświata, Wychowanie

4. (DZIAŁ OBECNIE WOLNY)

5. MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE.

50. Przyroda. Ekologia.

51. Matematyka

52. Astronomia

53. Fizyka

54. Chemia

55. Geologia

56. Paleontologia

57. Nauki biologiczne

58. Botanika

59. Zoologia

6. NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. TECHNIKA. ROLNICTWO

7. SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT

75. Malarstwo

77. Fotografia

78. Muzyka

79. Rozrywki. Zabawy. Sport

8. JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA

9. GEOGRAFIA, BIOGRAFIE, HISTORIA

91. Geografia

913.(438) Geografia Polski

929. Biografie

93/94. Historia

94(438) Historia Polski

KATALOG ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

Są to opisy filmów wideo, kaset magnetofonowych i programów multimedialnych dostępnych w bibliotece.

Wymienione katalogi są tradycyjnymi katalogami kartkowymi, stanowiącymi zbiór kart katalogowych, umieszczonych w specjalnych skrzynkach.

KARTOTEKI TEKSTOWE

Jest to zbiór uporządkowanych tematycznie tekstów artykułów z czasopism, ilustracji - w postaci wycinków lub odbitek. Artykuły umieszczane są w teczkach, kopertach. Dotyczą różnych dziedzin i zagadnień. Są stale uaktualniane i rozbudowywane.

KARTOTEKI ZAGADNIENIOWE

Bogatym źródłem informacji są kartoteki zagadnieniowe. Gromadzi się w nich opisy artykułów z czasopism, prenumerowanych przez bibliotekę.

< 1 ... 25 26 27 28 29 30