Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

Program katechezy i podręczniki na rok szkolny 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA

  Tytuł programu, autor Obudowa
Klasa I

"Poznaję Boży świat"
Podręcznik numer AZ-11-01/18-KI-4/20 z dnia 28.05.2020, zgodny z programem nr AZ-1-01/18

 

Klasa II

Zaproszeni na ucztę z Jezusem.  Katecheza inicjacji w sakramenty  pokuty i pojednania oraz Eucharystii
Komisja Wychowania Katolickiego  KEP 
AZ-1-01/18

Jezus jest naszym Zbawicielem podręcznik z ćwiczeniami 
ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski wyd. św. Stanisława BM

Klasa III

W drodze do Wieczernika,  
Komisja Wychowania Katolickiego  KEP 
AZ-1-01/10

Przyjmujemy Pana Jezusa 
podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł  ten sam) 
ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski wyd. św. Stanisława BM 
AZ-13-01/10-KR-3/15

Klasa IV

Poznaję Boga i w Niego wierzę, Komisja Wychowania Katolickiego  KEP 
AZ-2-01/10

Słuchamy Pana Boga 
podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł  ten sam) 
ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski wyd. św. Stanisława BM 
AZ-21-01/10-KR-3/12
uczniowie kupują tylko ćwiczenia!

Klasa V

Bóg jest wśród nas. Katecheza  mistagogiczna, wprowadzająca  w historię zbawienia 
A. Berski, ks. A. Kielian 
AZ-2-04/20

Jezus dla człowieka 
podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł  ten sam) 
ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski wyd. św. Stanisława BM 
AZ-21-04/20-KR-4/20

Klasa VI

Bóg jest wśród nas. Katecheza  mistagogiczna, wprowadzająca  w historię zbawienia 
A. Berski, ks. A. Kielian 
AZ-2-04/20

Kościół dla człowieka 
podręcznik, osobno ćwiczenia (tytuł  ten sam) 
ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski wyd. św. Stanisława BM

Klasa VII

Rozradowanie się w Duchu  
Świętym, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 
AZ-3-02/13

Spotykamy się z żywym Słowem podręcznik 
ks. T. Panuś, R. Chrzanowska,  M. Lewicka 
wyd. św. Stanisława BM 
KR-31-01/10-KR-1/12

Klasa VIII

Rozradowanie się w Duchu  
Świętym, ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 
AZ-3-02/13

Żyjemy w miłości Boga 
podręcznik 
ks. T. Panuś, R. Chrzanowska,  M. Lewicka 
wyd. św. Stanisława BM 
KR-33-02/13-KR-6/14

 

<< Wróć do poprzedniej strony