inne druki


zwolnienie z w-f - pobierz


zwolnienie z basenu - pobierz


wydanie duplikatu legitymacji - pobierz

Informacje o odbiorcy oraz koncie bankowym,
na które należy wnosić opłatę skarbową za duplikat legitymacji szkolnej

1.Nazwa odbiorcy:
ZESPÓŁ SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK w Krakowie,
31-858 Kraków, os. Kościuszkowskie 7

2. Konto bankowe o numerze :
50 1020 2906 0000 1102 0414 0364

3. W tytule należy podać klasę, imię, nazwisko ucznia oraz tytuł wnoszonej opłaty: „duplikat legitymacji”

4. Duplikat legitymacji – 9 zł