Program profilaktyczno - wychowawczy

Działania Programu wychowawczo-profilaktycznego podejmowane w szkole
przez nauczycieli i wychowawców w roku szkolnym 2018/2019

Program profilaktyczno - wychowawczy

Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, motywacji do nauki, ukazywanie wartości wiedzy:

·         Kółko dziennikarsko-  polonistyczne – A. Zielowska

·         Kółko matematyczne- J. Bąk, M. Górecka- Marzec, d. Dudek

·         Warsztaty teatralne

·         Kółko historyczno- turystyczne- I. Błaszczyk, A. Lech

·         Warsztaty Ceramiczne- A. Bątorek- Bieda

·         Kółko biblioteczne- B.- Marszałek- Kotula

·         Kółko religijne- s. Joanna

·         Przyrodniczy konkurs Międzyszkolny „ Świetlik”

·         Konkurs przyrodniczy dla klas II

·         Omnibus- klasy II

·         Poznawanie nowych technik plastycznych

·         Kółko rozwijające uzdolnienia matematyczne – klasy 7 M. Łuszczkiewicz

·         Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Ukierunkowanie uczniów ku wartościom:

·         Słówka  dla las I-III i IV-VI oraz VII-VIII

·         Schola

·         Rekolekcje wielkopostne

·         Wigilie klasowe

·         Rodzinne kolędowanie – M. Jamróz, M. Nesterak

·         Różaniec w kaplicy szkolnej

·         Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum św. Łazarza „ Pola Nadziei”

·         Wieczór pieśni patriotycznej – M. Jamróz, M. Nesterak

·         Warsztaty życzliwości – s. A. , M. Sanakiewicz

·         Kółko formacyjne wolontariatu

·         Kółko religijne – s. Joanna

·         Kółko biblijne- s. O. Musialik

·         „Zajrzyj do Huty”- projekt Nowa Huta 2.1 – I. Błaszczyk, A. Lech

·         Konkurs plastyczny Jan Paweł II

·         „Szlachetna paczka”

·         Wsparcie misji na Ukrainie i Sudanie

·          Dzień Papieski

Kształtowanie kompetencji językowych i kompetencji czytelniczych:

·         Redagowanie różnych form wypowiedzi kl. IV – VII (j. polski)

·         Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

·         Tydzień Kultury Języka Polskiego – humaniści

·         Wyjście na Targi książki

·         Miesiąc bibliotek

·         Warsztaty teatralne klasy I-III

·         Kółko dziennikarsko-  polonistyczne – A. Zielowska

·         Koło biblioteczne- B. Marszałek- Kotula

·         Wprawki logopedyczne- M. Sanakiewicz

·         Warsztaty życzliwości

Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska
i rozwijanie zainteresowań ekologią Edukacja zdrowotna:

·      Filmy ekologiczne

·      Wycieczka do Wygiełzowa ( skansen) klasy III

·       Zbiórka makulatury

·      Kółko „ Zrób to sam”- A. Bątorek- Bieda

·      Warsztaty kulinarne- s. Joanna

·      Udział w sportowych zawodach lekkoatletycznych „ Bieg sztafetowy”-A. Lech

·      „Sałatkowy zawrót głowy”- klasa IIa

·      Kółko turystyczno- historyczne – A. Lech i I. Błaszczyk

·      Owoce w szkole

·      Teatrzyk profilaktyczny dla klas I-III

Rozwijanie kompetencji społecznych:

·         Dzielność samorządu uczniowskiego

·         Warsztaty MCPU „ Profilaktyka uzależnień behawioralnych” klasy VI

·         Warsztaty MCPU „ Ciekawi świata” klasy IV

·         Warsztaty teatralne klasy I-III

·         Cykl zajęć „ Listy do Hani i Henia” w ramach edukacji wczesnoszkolnej

·        Warsztaty życzliwości

Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej:

·         Wieczór pieśni patriotycznej – M. Jamróz, M. Nesterak

·         Konkurs pieśni patriotycznej

·         „Zajrzyj do Huty”- projekt Nowa Huta 2.1 – I. Błaszczyk, A. Lech

·         Konkurs pt. Nadru na koszulkę na 100 lat niepodległości

·         Udział w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej i religijnej

·         Organizacja konkursu plastycznego „ Kartka z ……????

·         Lekcja prowadzaona przez uczniów klasy 6a dla klasy 3 b „ Hymn”

·         Przygotowanie apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości klasy VI

·         Organizacja apelu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

·         BohaterON – kartka dla powstańca

·         Projekt „ Sto na sto”- lekcja „ Podziemie niepodległościowe 1939-63”

·         Spotkanie z prezesem fundacji kwartalnika „ Wyklęci”

·         Wycieczka do dworku w Goszycach

·         Wycieczka do Ogrodzieńca

·         Wyjście do kina na film „Historia prawdziwa. Dywizjon 303”

·         Udział pocztu sztandarowego we mszy sw. Na Wawelu 11.11.2018 r.

·         Wyjście do teatru na „ Baśń smoka”

·         Konkurs „ Tort dla niepodległej”

·         Konkurs wiedzy o Polsce”

·         Wyjście na wystawę „ Historyland”

·         Śpiewanie hymnu „ Rekord dla niepodległej”

Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia:

·         Redagowanie rozprawki, zbieranie argumentów, uzasadnianie swojego punktu widzenia

·         Koło dziennikarsko- polonistyczne

·         Koła matematyczne

·         Koło świetlicowe„ Zrób to sam”

·         Konkursy matematyczne- Olimpiada, Karkowska matematyka, Kangur Matematyczny

·         Warsztaty chemiczne

·         Koło biblioteczne

·         Turniej szachowy

Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych:

·         Warsztaty życzliwości

·         Tematyka godzin wychowawczych

·         Szlachetna paczka

·         Współpraca z  Hospicjum św. Łazarza „ Pola Nadziei”

·         Wolontariat- Vides

·         Obchodzenie Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Matki, Dnia Ojca

Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, wolontariat:

·         Współpraca z  Hospicjum św. Łazarza „ Pola Nadziei”

·         Działalność samorządu uczniowskiego

·         Dualność wolontariatu Vides

·         Pierniczki dla hospicjum – na warsztatach kulinarnych

·         Kredkobranie

·         Szycie artykułów w celach charytatywnych

·         Kiermasz misyjny

·         Ogólnopolski program rozpowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

·         Odwiedzanie Domu Pomocy Społecznej przez grupę teatralną

Rozwijanie kreatywności innowacyjności:

·         Koło świetlicowe „ Zrób to sam”

·         Warsztaty szycia

·         Warsztaty florystyczne

·         Zajęcia z robotyki

·         Warsztat kulinarne

·         Turniej szachowy

 

 

 

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.