Samorząd szkolny

Przewodniczący Szkoły: ZUZANNA ZOLICH - klasa 6B  

Zastępca Przewodniczącego: MATEUSZ NAWROT - klasa 6A

Skarbnik: MAJA FLINTA - klasa 4B