Zajęcia pozalekcyjne

 

DZIEŃ

GODZINA

NAZWA

PROWADZĄCY

SALA

 

PONIEDZIAŁEK

7.10 – 7.55

Konsultacje
z chemii

Joanna Micał

s.31 LO

8.00 – 8.45

Koło polonistyczne klasy V

Edyta Dybek

s.107

8.00 – 8.45

ZDW matematyka
klasa
IV a, b i c

Iwona Walkosz

s.109

8.00 – 8.45

koło polonistyczne

Agnieszka Zielowska

s.14 LO

12.35 – 13.20

ZDW klasa III b

Barbara Jachymczak

biblioteka

12.30 – 13.15

Koło j.angielskiego
klasy III

Monika
Górecka - Marzec

s.29

13.20 – 14.05

ZDW j. angielskiego
klasy III

Monika 

Górecka - Marzec

s.29

12.50 – 14.20

Koło teatralne
klas I

Joanna Bąk, Dorota Dudek, Elżbieta Nowak

s.28

13.55 – 14.40

Schola klas I-III

s. Sabina Żak

s.110

14.45 – 15.30

Schola klas IV-VI

 

s. Sabina Żak

Izabela Błaszczyk

s.110

14.45 – 15.30

ZDW j.angielski klasy IV

Iwona Reciak

s.107

14.30 – 15.15

Konsultacje
z historii

Beata Gajda

s.25 LO

15.20-16.05

Konsultacje
z biologii

Anna Masłowiec

s. 33 LO

15.30-16.30

SKS -ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI KL. I-III

Agnieszka Lech

sala gimnastyczna

16.30 – 17.15

Gimnastyka artystyczna

Agnieszka Lech

sala gimnastyczna

 

WTOREK

7.05 – 7.50

Koło
z j. hiszpańskiego klasy VII

Karolina Maksymiuk

s.5 LO

7.10 – 7.55

Matematyka przed egzaminem ósmoklasisty

klasa VIII b

Maria Łuszczkiewicz

s.35

8.00 – 8.45

Koło biblijne

s. Otylia Musialik

s.110

8.50 – 9.40

Koło dziennikarsko-pisarskie

Magdalena Sanakiewicz

s.102

12.30-14.00

Koło teatralne
klasa II a

Maja Kupczyk

s.29

12.50 – 13.35

Koło
programowania dla klas II i III

Marcin Nesterak

s.107

12.50-13.35

ZDW klasa IV c

Edyta Dybek

s.109

12.50-13.35

ZDW klasa I c

Elżbieta Nowak

s.28

13.30 – 14.15

ZDW klasa II c

Monika Jamróz

s.204 b

13.55 – 14.40

Koło j. angielskiego klasy VI

Iwona Reciak

s.107

13.55 – 14.40

Koło religijne
klasy III i IV

s. Joanna Warsiewicz

s.110

13.55 – 14.40

Koło informatyczne

Marcin Nesterak

s.104

14.45 – 15.30

Koło gitarowe
dla klas IV-VI

Marcin Nesterak

s.104

14.45-15.30

Koło matematyczne klasa VI a i VI b

Maria Łuszczkiewicz

s.108

14.30-15.15

Konsultacje
z geografii

Iwona Dobrucka

s. 34 LO

15.30 – 17.00

Piłka siatkowa

Marian Mól

sala gimnastyczna LO

 

ŚRODA

7.45 – 8.30

Koło dziennikarsko-pisarskie

Magdalena Sanakiewicz

s.102

8.00 – 8.45

ZDW matematyka
VI a

Iwona Walkosz

s.102

12.30-13.15

Koło czytelnicze

Monika Jamróz

204 b

12.30-13.15

ZDW klasa II b

Iwona Gurdek

s.28

12.50-13.35

Koło plastyczne klas III

Barbara Jachymczak,
Małgorzata Mazanek

 

s.29

12.50-13.35

ZDW klasa II a

Maja Kupczyk

biblioteka

13.30 – 14.15

Koło teatralne
klasa II b i c

Iwona Gurdek
Monika Jamróz

s.207

13.45 – 14.30

ZDW zajęcia grafomotoryczne dla klas III

Barbara Jachymczak

Dominika Malik

s.107

13.55-14.40

Koło
 j. angielskiego klasa IV c

Anna Szary

s.104 b

13.55 – 14.40

Koło
j. angielskiego
klasy V

Patrycja Borek

s.110

13.55 – 14.40

ZDW z matematyki kl.V
co 2 tyg.wymiennie
z kółkiem matematycznym

Dariusz Stawiarz

s. 108

13.55 – 15.30

Planszówkowe środy (klasy 4-6)

Małgorzata Pająk

s.104

13.55 – 15.30

Warsztaty  kulinarne

s. Joanna Warsiewicz

s.28

13.55 – 14.40

ZDW klasa III a

Małgorzata Mazanek

s.29

14.30 – 15.15

Kółko Historyczne dla uczniów klas Vb, VIb , VIIa i b (przygotowanie do konkursu historycznego)

Beata Gajda

s.25 LO

14.30 – 15.15

Koło j. angielskiego dla klas VII i VIII

Monika Wojtas

s. 15 LO

15.35 – 16.20

Konsultacje
z j. angielskiego
klasy VIII a

Wiktoria Ruszczyk

s. 21 LO

15.35 – 16.20

Boska Trupa – koło teatralne

Lidia Czarnowicz
Małgorzata Mazanek

s.29

15.35 – 17.05

Badminton

Monika Topór

sala gimnastyczna

 

CZWARTEK

7.10 – 7.55

Matematyka przed egzaminem ósmoklasisty
  klasa VIII a

Dariusz Stawiarz

s.37 LO

7.10 – 7.55

Konsultacje
z fizyki

Piotr Golonka

s.30 LO

8.00 – 8.45

Koło polonistyczne klasy IV

Edyta Dybek

s.107

 

 

 

8.00 – 8.45

Koło matematyczne klasy IV a i c

Iwona Walkosz

s.108

8.00 – 8.45

ZDW j. angielski klasy V

Patrycja Borek

s.110

8.00 – 8.45

ZDW z j. polski klasy VI a, b

Danuta Pilarz

s.109

12.50-13.35

ZDW klasa I a

Joanna Bąk

s.29

12.50-13.35

ZDW klasa I b

Dorota Dudek

s.28

12.50-13.35

Koło biblioteczne klasy II i III

Barbara Marszałek-Kotula

biblioteka

13.55-15.25

 

Koło informatyczne

Teresa Adamczyk

s.102

13.55-14.40

 

Koło „Tajemnice budowy człowieka”
kl. IV i V

Agnieszka Musiał

s.104

13.55 – 14.40

Koło religijne
klasy III i IV

s. Joanna Warsiewicz

s.110

14.30 – 15.15

Koło geograficzne

Iwona Dobrucka

s.34 LO

14.30 – 15.15

Koło j. angielskiego dla klas VII i VIII

Monika Wojtas

s.15 LO

14.45 – 15.30

Koło j. angielskiego klasa VII

Anna Szary

s.104

15.20 – 16.05

Koło informatyczne

Magdalena Janas-Owczarek

s.16 LO

16.10 – 16.55

Konsultacje dla uczniów

Magdalena Janas-Owczarek

s.16 LO

15.30  -16.30

SKS -ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI KL. I-III

Agnieszka Lech

sala gimnastyczna

16.30 – 17.15

Gimnastyka artystyczna

Agnieszka Lech

sala gimnastyczna

15.35 – 16.20

Koło plastyczne

Dominika Tokarska

s.30

 

 

PIĄTEK

7.10 – 7.55

Konsultacje
z fizyki

Piotr Golonka

s.30 LO

8.00 – 8.45

Koło polonistyczne klasa VII a

Agnieszka Zielowska

s.14 LO

8.00 – 8.45

Konsultacje
z j. angielskiego
klasy VIII b

Wiktoria Ruszczyk

s.21 LO

14.45 – 16.15

zajęcia sportowe korekcyjno-rozwijające

Magdalena Nesterak

LO

sala
gimnastyczna

14.45 – 15.30

Piłka siatkowa

Grzegorz Mrawczyński

sala gimnastyczna

15.30 – 16.15

Piłka nożna

Grzegorz Mrawczyński

sala gimnastyczna

 

SOBOTA

wybrane soboty po uprzednim ustaleniu

Koło historyczno - turystyczne

Izabela Błaszczyk

 

zajęcia/wyjścia w ustalonych
z uczniami terminach

Koło wyrównawcze
z chemii

Agnieszka Musiał

 

Zajęcia
w ustalonych
z uczniami terminach

Czytanie lektur, ZDW klasa VII b i c

Dominika Nęcek

 

Zajęcia w szkole, wyjścia na uczelnie, wycieczki w ustalonych terminach

Koło biologiczne

Anna Masłowiec

 

Zajęcia warsztatowe 1 raz w miesiącu w ustalonych terminach

Spotkania
z technika
i elektroniką

Teresa Adamczyk

 

 

Pierwszy i trzeci czwartek w I półroczu

Koło z j. włoskiego

Agnieszka Bożek

 

           

 

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.