Rada Pedagogiczna

Dyrektor szkoły

s. Magdalena Szlachcic

 Zastępca Dyrektora szkoły

Agnieszka Zielowska
s. Sabina Żak

 Edukacja wczesnoszkolna

kl. I a - Małgorzata Mazanek
kl. I b - Barbara Jachymczak

kl. II a - Joanna Bąk
kl. II b - Dorota Dudek
kl. II c - Elżbieta Nowak

kl. III a - Maja Kupczyk
kl. III b - Iwona Gurdek
kl. III c - Monika Jamróz

Wychowawcy klas starszych

kl. IV a - Izabela Błaszczyk
kl. IV b - Monika Górecka-Marzec

kl. V a - Iwona Walkosz
kl. V b - Teresa Adamczyk
kl. V c - Anna Szary

kl. VI a - Dariusz Stawiarz
kl. VI b - Edyta Dybek
kl. VI c - Agnieszka lech

kl. VII a - Marian Mól
kl. VII b - Marcin Nesterak

kl. VIII a - Magdalena Suchecka
kl. VIII b - Musiał Agnieszka
kl. VIII c - s. Otylia Musialik

pedagog klasy I-III -Dominika Malik

pedagog klasy IV-VIII - Małgorzata Pająk 

logopeda - Magdalena Sanakiewicz

psycholog - Łukasz Lepiarczyk

nauczyciel wspomagający - 
doradca zawodowy - Joanna Bator

 

język polski

Lidia Czarnowicz
Edyta Dybek
Danuta Pilarz
Agnieszka Zielowska

 

język angielski

Iwona Reciak
Anna Szary
Arletta Turek
Wiktoria Ruszczyk
Wojtas Monika
 

język hiszpański

Maksymiuk Karolina

 

język niemiecki

Aneta Łukaszewicz

 

język włoski

Bożek Agnieszka

 

religia

s. Otylia Musialik
s. Magdalena Szlachcic

 

historia

Izabela Błaszczyk
Beata Gajda

 

matematyka

Maria Łuszczkiewicz
Dariusz Stawiarz
Iwona Walkosz

 

przyroda

Anna Masłowiec
Agnieszka Musiał

 

biologia

Anna Masłowiec
Monika Górecka-Marzec
Joanna Micał
Agnieszka Musiał

 

geografia

Oliwia Jończyk

technika

Teresa Adamczyk
 

plastyka

Dominika Tokarska

 

informatyka, zajęcia komputerowe

Teresa Adamczyk
Grzegorz Mrawczyński
Marcin Nesterak

chemia

Agnieszka Musiał
Joanna Micał

fizyka

Piotr Golonka
Krzysztof Pudło

 

muzyka

Marcin Nesterak

 

wychowanie dożycia w rodzinie

Izabela Błaszczyk

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Marcin Mulewicz

 

wiedza o społeczeństwie

Maria Pęksa

 

wychowanie fizyczne

Agnieszka Lech
Marian Mól
Grzegorz Mrawczyński
Monika Topór
Łukasz Lańczyk

Biblioteka

Barbara Kotula-Marszałek
Bożena Lesiak

 

Świetlica klasy IV - V
Marlena Tworzydło

 

Świetlica klasy I - III

Mariola Aksamit
Iwona Gurdek
Sylwia Hamera
Monika Lachowicz
Anna Słoboda
Monika Lachowicz

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.