Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

"Portret Mamy Słowem Malowany"

Zachęcamy do kreatywnych wypowiedzi w dowolnej formie literackiej, zawierającej wyrażenie swojego szacunku do codziennej matczynej opieki, miłości, dbania o domowe ognisko i rodzinę, itp. (list, opowiadanie, wiersz).

Pracę z okazji Dnia Matki należy wykonać samodzielnie. Tekst napisany pismem czytelnym lub wydruk komputerowy należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 24.05.2021 lub przesłać za pomocą librusa do p. A.Marzec, S.Hamera. Każdą pracę należy podpisać: imię, nazwisko oraz klasę.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.05.2021 roku w sali 206 o godzinie 14:00.

Serdecznie zapraszamy do twórczej zabawy wszystkich uczniów klas I-VI.

<< Wróć do poprzedniej strony